دست تو با دست من دستان شود         کار ما زین دست کارستان شود

DASTAN

FOUNDATION

Put Education First and See a Brighter Future.

 

DASTAN Foundation, a not-for-profit organization registered with the Australian Charities and Not-for-profits Commission (ABN 34 789 627 512), was established for charitable purposes aimed at enhancing science and education.

 

                                                                                                                   Learn More

ABOUT

DASTAN

DASTAN Foundation knows that our strength lies not only in the words we stand by, but most importantly through the actions of our initiatives. Our Non-Profit Organization realized that by working together we could overcome our challenges much more efficiently, and that is why we ultimately decided to launch DASTAN Foundation.

                                                                                                                   Learn More

OUR

ROOTS

logo_solo_trans_bg.png
ADDRESS

Perth

Western Australia

Email: info@dastanfoundation.com

OPENING HOURS

9:00 AM - 5:00 PM AWST

Monday - Friday​

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • computer-icons-png-favpng-hMRB1K6ujmeFxHMaJHsbhavrs_edited

Funding
Available

Projects

Other
Projects

 
logo_trans_bg.png
ACNC-Registered-Charity-Logo_RGB.png
S41 Front View 3__64346.1590712365.jpg

OTHER PROJECTS

School
Equipment